ทำไมเราควรใช้ OpenStreetMap แทน Google Maps

สรุปเป็นภาษาไทย จากบทความ Why use OpenStreetMap instead of Google Maps?

Google สามารถจำกัดการเข้าถึงข้อมูลโดยพลาการ ยกตัวอย่างเว็บของนายกเบลเยี่ยม ที่ตอนนี้ใช้ฟังค์ชั่นแผนที่ไม่ได้

OpenStreetMap (OSM) เป็นชุดข้อมูลเสรี ทุกคนสามารถเข้าถึง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท นักวิทยาศาสตร์ คุณสามารถสร้างแผนที่ที่ตอบสนองการใช้งานได้ (ดูตัวอย่างในลิ้งค์)

ใน OSM ชุมชนเข้มเข็ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางรถให้เป็นทางเดินที่เบลเยี่ยม OSM ได้อัพเดทข้อมูลทันที Google Maps ใช้เวลานานมาก เวลาเกิดภัยพิบัติ กาชาด Doctors Without Borders ก็หันมาใช้ข้อมูลล่าสุดใน OSM เหมือนกัน

OSM มีเครื่องมือที่เป็นซอฟท์แวร์เยอะมาก สำหรับการแสดงแผนที่ วิเคราะห์ และเข้าถึงข้อมูล

Share

Copyright © 2018. All Rights Reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *