Monthly Archives: August 2010

(ไทย) Renderfarm แห่งชาติ

ช่วงหลังๆมานี้มี หลายคนถามผมว่าทำไม Renderfarm แห่งชาติในประเทศไทยจึงเกิดขึ้นไม่ได้ซักที เนื่องจากว่าผมได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตั้ง Renderfarm แห่งชาติทั้งที่ประเทศไทย (ซึ่งได้เงียบหายไป) และที่มาเลย์เซีย ผมจึงตัดสินใจเขียนเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้รับมาจากการติดตั้ง Renderfarm ที่ประเทศมาเลย์เซีย เพื่อที่ว่าคนไทยจะสามารถเอามาใช้เป็นแบบอย่างในการสร้างระบบได้อย่างสมบูรณ์ที่ นี่ด้วย ผมจะไม่ขอพูดถึงข้อเสียของระบบที่นี่เพราะผมถือว่าเป็นอะไรที่ผ่านไปแล้ว

Share